Lidmaatschap Voerendaal e.o.


Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Voerendaal e.o.? Stuurt u dan een e-mail naar info@wbe-voerendaaleo.nl of vul het formulier in.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-voerendaaleo.nl.

Geslacht Man Vrouw
Achternaam: *
Voorletters: *
Voornaam: *
Adres: *
Woonplaats: *
Postcode: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mailadres: *
IBAN:
Beroep:
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:
captcha
Neem de code over: *

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail